Na tej stronie znajdziesz najważniejsze informacje, dotyczące działalności lobbystów zawodowych w Polsce, czyli osób i firm, które zawodowo wykonują usługi lobbingowe na zle-cenie innych instytucji i przedsiębiorstw. Sprawdź, kim są lobbyści zawodowi i co ich interesuje, używając interaktywnych wykresów poniżej.
Źródłem danych są Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Sejm i Rejestr Przejrzystości UE.
 

Filtruj według:

Wybrany:

z
posiedzenie

Działalność w ministerstwach

info

Sprawdź, z jakimi ministerstwami współpracowali lobbyści zawodowi.


Rejestr lobbystów zawodowych MSWiA

info

Sprawdź, ilu lobbystów zawodowych zarejestrowało się w MSWiA od 2006 r.


Obszary aktywności lobbystów zawodowych

info

Sprawdź, w jakich obszarach prac rządu i parlamentu lobbyści zawodowi są najbardziej aktywni.


Tematy zainteresowań lobbystów

info

Kliknij w wybrane słowo i sprawdź, który lobbysta użył go w opisie przedmiotu swoich zainteres-owań.


Lobbyści zawodowi w rządzie, parlamencie i Unii Europejskiej

info

Sprawdź, ilu lobbystów zawodowych jest aktywnych na terenie ministerstw, Sejmu i Senatu oraz w instytucjach Unii Europejskiej.


Top 10 lobbystów zawodowych

info

Sprawdź lobbystów, którzy lobbyści deklarują zainteresowanie największą liczbą spraw.


Lobbyści zawodowi
info

Sprawdź więcej informacji na temat lobbystów zawodowych i działalności w Sejmie, rządzie i Unii Europejskiej.

Numer w rejestrze Data rejestracji Nazwa lobbysty zawodowego Rejestr UE (T/N) Przedmiot lobbingu w EU rejestr Działalność w ministerstwach Działalność w Sejmie i Senacie