Na tej stronie znajdziesz informacje, dotyczące osób i instytucji, uczestniczących w posiedzeniach komisji sejmowych obecnej kadencji (od 2015 r.). W posiedzeniach komisji biorą udział przedstawiciele wszystkich sektorów i branż, od publicznego po pozarządowy. Sprawdź, kto uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych, używając interaktywnych wykresów poniżej.
Źródłem danych jest strona internetowa Sejmu.
 

Filtruj według:

Wybrany:

z

Kto lobbuje w parlamencie?

Kto lobbuje w parlamencie? Sektory

info

Sprawdź, jakie organizacje i przedsiębiorstwa prowadzą działalność w parlamencie.


Top 10 organizacji

info

Sprawdź, które z organizacji społecznych i branżowych najczęściej uczestniczą w posiedzeniach komisji sejmowych.


Top 10 przedsiębiorstw

info

Sprawdź, jakie przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i spółdzielnie najczęściej uczestniczą w posiedzeniach komisji sejmowych.


Top 10 związków zawodowych

info

Sprawdź, jakie związki zawodowe najczęściej uczestniczą w posiedzeniach komisji sejmowych.


Kto uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych?

Kto uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych? Sektory

info

Sprawdź, z jakich sektorów wywodzą się uczestnicy posiedzeń komisji sejmowych.


Komisje, w których uczestniczy najwięcej osób z zewnątrz

info

Sprawdź, na posiedzenia których komisji sejmowych przychodzi najwięcej zewnętrznych uczestników spoza składu poselskiego.

Liczba uczestników

Kto uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych?

info

Sprawdź, jakie instytucje, organizacje i firmy najczęściej są obecne na posiedzeniach komisji sejmowych.


Lobbyści na posiedzeniach komisji sejmowych
info

Sprawdź, jakie instytucje reprezentują uczestnicy posiedzeń komisji sejmowych.

Komisja Kadencja Posiedzenie Sprawa Nazwa Podmiotu